Navigacija: Početak O Nama Doktori

Dom Zdravlja - Raška

Doktori

El. pošta Štampa PDF


DOKTORI U DOMU ZDRAVLJA RAŠKA
Direktor
Dr Miladin Andrić specijalista gnekologije i akušerstva
Doktori koji rade u Domu zdravlja Raška kao izabrani lekari
Izabrani lekari za  odraslo stanovništvo
1. Dr Srboljub Nikić – specijalista opšte medicine - načelnik
2  Dr Jeva Pantović - specijalista opšte medicine
3. Dr Vidinka Milovanović - specijalista opšte medicine
4. Dr Olivera Petrović - specijalista opšte medicine
5. Dr Vladimirka Aleksić - specijalista medicine rada
6. Dr Milisav Galjak - specijalista medicine rada
7. Dr Slavica Kolović - specijalista medicine rada
8. Dr Radovan Radojković - specijalista opšte medicine
9. Dr Veljko Andrić - doktor medicine
Izabrani lekari u službi za zdravstvenu zaštitu predškolske i školske dece
1. Dr Gordana Roglić - specijalista pedijatrije - načenik
2. Dr Radoš Premović - specijalista pedijatrije
3. Dr Mira Stojanović - specijalista pedijatrije
4. Dr Mirjana Medarević - specijalista pedijatrije
Izabrani lekari u službi za zdravstvenu zaštitu žena
1. Dr Vida Vujanac - primarijus specijalista ginekologije i akušerstva - šef službe
Stomatolozi u službi za stomatološku zdravstvenu zaštitu
1. Dr Mirjana Milivojević - specijalista dečje preventivne stomatologije - izabrani lekar
2. Dr Svetlana Todorović - doktor stomatologije - izabrani lekar
3. Dr Slavomir Kolović - doktor stomatologije - izabrani lekar
4. Dr Dragomir Karanović - specijalista bolesti usta i zuba
Doktori koji rade u hitnoj medicinskoj pomoći
1. Dr Zoran Marčetić - doktor medicine
2. Dr Boban Lazarević - doktor medicine
3. Dr Branko Andrić - doktor medicine
Specijalističke službe
1. Dr Gordana Dizdarević - specijalista interne medicine - načelnik
2. Dr Ivan Medarević - specijalista interne medicine
3. Dr snežana Stojanović – specijalista neuropsihijatrije
4. Dr Mihajlo Vuković - specijalista oftalmologije
5. Dr Verica Vujanac - specijalista fizikalne medicine - šef službe
6. Dr Jelena Drmanac - specijalista kliničke biohemije - načelnik
7. Dr Biljana Čorbić - specijalista radiologije - šef službe
Doktori koji rade u Zdravstvenoj stanici Baljevac kao izabrani lekari
Izabrani lekari za odraslo stanovništvo
1. Dr Snežana Popović – specijalista medicine rada - načelnik
2. Dr Jasna Andrić - doktor medicine
3. Dr Zorica Dašić - doktor medicine
4. Dr Marija Marić - doktor medicine
Stomatolozi u službi za stomatološku zdravstvenu zaštitu
1. Dr Rade Savić - specijalista opšte stomatologije - izabrani lekar
Doktori koji rade u Zdravstvenoj ambulanti Još.Banja kao izabrani lekari
Izabrani lekari za odraslo stanovništvo
1. Dr Jelena Veselinović – doktor medicine
Doktori koji su na specijalističkim studijama
Specijalizacija opšte medicine
1. Dr Olivera Samardžijević - doktor medicine
2. Dr Biljana Marinković - doktor medicine
Specijalizacija pedijatrije
1. Dr Danka Nikić - doktor medicine
2. Dr Sonja Premović - doktor medicine
Specijalizacija radiologije
1. Dr Bojan Milojević
Specijalizacije psihijatrije
1. Dr Svetlana Vučetić - Čamagić
Specijalizacija ginekologije i akušerstva
1. Dr Marija Lazarević
Specijalizacija dečje preventivne stomatologije
1.Dr Vesna Stančić - doktor stomatologije
Miruje radni odnos po odluci Vlade RS - imenovao lice
1. Dr Bojan Milovanović - specijalista urgentne medicine
Doktori koji su zaposleni na određeno radno vreme
1. Dr Jovan Petrović - doktor medicine
2. Dr Suzana Dragojlović - doktor medicine


DOKTORI U DOMU ZDRAVLJA RAŠKA


Direktor

Dr Verica Vujanac - specijalista fizikalne medicine


Doktori koji rade u Domu zdravlja Raška kao izabrani lekariIzabrani lekari za  odraslo stanovništvo

1. Dr Srboljub Nikić – specijalista opšte medicine - načelnik

2  Dr Jeva Pantović - specijalista opšte medicine

3. Dr Vidinka Milovanović - specijalista opšte medicine

4. Dr Olivera Petrović - specijalista opšte medicine

5. Dr Vladimirka Aleksić - specijalista medicine rada

6. Dr Milisav Galjak - specijalista medicine rada

7. Dr Slavica Kolović - specijalista medicine rada

8. Dr Radovan Radojković - specijalista opšte medicine


Izabrani lekari u službi za zdravstvenu zaštitu predškolske i školske dece

1. Dr Gordana Roglić - specijalista pedijatrije - načenik

2. Dr Radoš Premović - specijalista pedijatrije

3. Dr Mirjana Medarević - specijalista pedijatrije


Izabrani lekari u službi za zdravstvenu zaštitu žena

1. Dr Vida Vujanac - primarijus specijalista ginekologije i akušerstva - šef službe

2. Dr Miladin Andrić - specijalista gnekologije i akušerstva - izabrani lekar


Stomatolozi u službi za stomatološku zdravstvenu zaštitu 

1. Dr Svetlana Todorović - doktor stomatologije - izabrani lekar

2. Dr Dragomir Karanović - specijalista bolesti usta i zuba


Doktori koji rade u hitnoj medicinskoj pomoći

1. Dr Boban Lazarević - doktor medicine

2. Dr Nataša Đorović  - doktor medicine (na određeno vreme)


Specijalističke službe

1. Dr Gordana Dizdarević - specijalista interne medicine - načelnik

2. Dr Ivan Medarević - specijalista interne medicine

3. Dr snežana Stojanović – specijalista neuropsihijatrije

4. Dr Mihajlo Vuković - specijalista oftalmologije

5. Dr Verica Vujanac - specijalista fizikalne medicine

6. Dr Jelena Drmanac - specijalista kliničke biohemije - načelnik

7. Dr Biljana Čorbić - specijalista radiologije - šef službe


Doktori koji rade u Zdravstvenoj stanici Baljevac kao izabrani lekariIzabrani lekari za odraslo stanovništvo

1. Dr Snežana Popović – specijalista medicine rada - načelnik

2. Dr Zoran Marčetić - doktor medicine

3. Dr Zorica Dašić - doktor medicine

4. Dr Verica Kučević - doktor medicine


Stomatolozi u službi za stomatološku zdravstvenu zaštitu 

1. Dr Rade Savić - specijalista opšte stomatologije - izabrani lekar


Doktori koji rade u Zdravstvenoj ambulanti Još.Banja kao izabrani lekariIzabrani lekari za odraslo stanovništvo

1. Dr Jelena Veselinović – doktor medicine

Doktori koji su na specijalističkim studijamaSpecijalizacija opšte medicine

1. Dr Olivera Samardžijević - doktor medicine

2. Dr Biljana Marinković - doktor medicine


Specijalizacija interne medicine

1. Dr Veljko Andrić - doktor medicine


Specijalizacija pedijatrije

1. Dr Danka Nikić - doktor medicine

2. Dr Sonja Premović - doktor medicine

3. Dr Jasna Andrić - doktor medicine


Specijalizacija radiologije

1. Dr Bojan Milojević


Specijalizacije psihijatrije

1. Dr Svetlana Vučetić - Čamagić


Specijalizacija ginekologije i akušerstva

1. Dr Marija Lazarević

2. Dr Branko Andrić


Specijalizacija dečje preventivne stomatologije

1.Dr Vesna Stančić - doktor stomatologije


Miruje radni odnos po odluci Vlade RS - imenovao lice 


1. Dr Bojan Milovanović - specijalista urgentne medicine


Doktori koji su zaposleni na određeno radno vreme


1. Dr Suzana Dragojlović - doktor medicine