Navigacija: Početak O Nama Doktori

Dom Zdravlja - Raška

Doktori

El. pošta Štampa PDF


DOKTORI U DOMU ZDRAVLJA RAŠKA
Direktor
Dr Verica Vujanac - specijalista fizikalne medicine
Doktori koji rade u Domu zdravlja Raška kao izabrani lekari
Izabrani lekari za  odraslo stanovništvo
1. Dr Srboljub Nikić – specijalista opšte medicine - načelnik
2. Dr Jeva Pantović - specijalista opšte medicine
3. Dr Vidinka Milovanović - specijalista opšte medicine
4. Dr Olivera Petrović - specijalista opšte medicine
5. Dr Olivera Samardžijević - specijalista opšte medicine
6. Dr Milisav Galjak - specijalista medicine rada
7. Dr Slavica Kolović - specijalista medicine rada
8. Dr Radovan Radojković - specijalista opšte medicine
Izabrani lekari u službi za zdravstvenu zaštitu predškolske i školske dece
1. Dr Gordana Roglić - specijalista pedijatrije - načenik
2. Dr Radoš Premović - specijalista pedijatrije
3. Dr Mirjana Medarević - specijalista pedijatrije
4. Dr Danka Nikic-specijalista pedijatrije
Izabrani lekari u službi za zdravstvenu zaštitu žena
1. Dr Miladin Andrić - specijalista gnekologije i akušerstva
Stomatolozi u službi za stomatološku zdravstvenu zaštitu  -Izabrani lekari
1. Dr Vesna Stančić-specijalista dečje preventivne stomatologije-izabrani doktor -deca
1. Dr Svetlana Todorović - doktor stomatologije -izabrani doktor -deca
2. Dr Dragomir Karanović - specijalista bolesti usta i zuba- izabrani doktor -odrasli
Doktori koji rade u hitnoj medicinskoj pomoći
1. Dr Boban Lazarević - doktor medicine
Specijalističke službe
1. Dr Gordana Dizdarević - specijalista interne medicine - načelnik
2. Dr Ivan Medarević - specijalista interne medicine
3. Dr Svetlana Vučetić-specijalista psihijatrije
4. Dr Mihajlo Vuković - specijalista oftalmologije
5. Dr Verica Vujanac - specijalista fizikalne medicine
6. Dr Jelena Drmanac - specijalista kliničke biohemije - načelnik
7. Dr Biljana Čorbić - specijalista radiologije - šef službe
Doktori koji rade u Zdravstvenoj stanici Baljevac kao izabrani lekari
Izabrani lekari za odraslo stanovništvo
1. Dr Verica Kučević - doktor medicine-šef službe
2. Dr Nataša Đorović  - doktor medicine
3. Dr Suzana Dragojlović - doktor medicine(određeno vreme)
Stomatolozi u službi za stomatološku zdravstvenu zaštitu
1. Dr Rade Savić - specijalista opšte stomatologije - izabrani lekar-deca
Doktori koji rade u Zdravstvenoj ambulanti Još.Banja kao izabrani lekari
1. Dr Zoran Marčetić – doktor medicine
Doktori koji rade u Zdravstvenoj ambulanti Brvenik
1. Marija Bošković – doktor medicine(određeno vreme)
Doktori koji su na specijalističkim studijama
Specijalizacija opšte medicine
1. Dr Biljana Marinković - doktor medicine
Specijalizacija interne medicine
1. Dr Veljko Andrić - doktor medicine
Specijalizacija pedijatrije
1. Dr Sonja Premović - doktor medicine
2. Dr Jasna Andrić - doktor medicine
Specijalizacija radiologije
1. Dr Bojan Milojević
Specijalizacija ginekologije i akušerstva
1. Dr Marija Lazarević
2. Dr Branko Andrić
Miruje radni odnos po odluci Vlade RS - imenovao lice
1. Dr Bojan Milovanović - specijalista urgentne medicine

DOKTORI U DOMU ZDRAVLJA RAŠKA

Direktor

Dr Milisav Galjak specijalista medicine rada

 

Doktori koji rade u Domu zdravlja Raška kao izabrani lekari

 

Izabrani lekari za  odraslo stanovništvo

1. Dr Srboljub Nikić – specijalista opšte medicine - načelnik

2. Dr Jeva Pantović - specijalista opšte medicine

3. Dr Vidinka Milovanović - specijalista opšte medicine

4. Dr Olivera Petrović - specijalista opšte medicine

5. Dr Olivera Samardžijević - specijalista opšte medicine

6. Dr Slavica Kolović - specijalista medicine rada

7. Dr Radovan Radojković - specijalista opšte medicine

 

Izabrani lekari u službi za zdravstvenu zaštitu predškolske i školske dece

1. Dr Gordana Roglić - specijalista pedijatrije - načenik

2. Dr Radoš Premović - specijalista pedijatrije

3. Dr Mirjana Medarević - specijalista pedijatrije

4. Dr Danka Nikic-specijalista pedijatrije

5. Dr Sonja Premovic-specijalista pedijatrije

 

Izabrani lekari u službi za zdravstvenu zaštitu žena

1. Dr Miladin Andrić - specijalista gnekologije i akušerstva 

2. Dr Marija Lazarević - specijalista ginekologije i akusšrstva


Stomatolozi u službi za stomatološku zdravstvenu zaštitu  - Izabrani lekari

1. Dr Vesna Stančić-specijalista dečje preventivne stomatologije-izabrani doktor -deca

2. Dr Svetlana Todorović - doktor stomatologije -izabrani doktor -deca

3. Dr Dragomir Karanović - specijalista bolesti usta i zuba- izabrani doktor -odrasli

 

Doktori koji rade u hitnoj medicinskoj pomoći

1. Dr Boban Lazarević - doktor medicine

2. Dr Slaviša Lazić-doktor medicine (određeno vreme menja doktorku u hitnoj pomoći)

 

Specijalističke službe

1. Dr Gordana Dizdarević - specijalista interne medicine - načelnik

2. Dr Ivan Medarević - specijalista interne medicine

3. Dr Svetlana Vučetić-specijalista psihijatrije

4. Dr Mihajlo Vuković - specijalista oftalmologije

5. Dr Verica Vujanac - specijalista fizikalne medicine-šef službe

6. Dr Jelena Drmanac - specijalista kliničke biohemije - načelnik

7. Dr Biljana Čorbić - specijalista radiologije - šef službe 

 

Doktori koji rade u Zdravstvenoj stanici Baljevac

1. Dr Verica Kučević - doktor medicine-šef službe-izabrani lekar-odrasli

2. Dr Nena Veselinović  - doktor medicine  (određeno vreme menja izabranog doktora)

3. Dr Suzana Dragojlović - doktor medicine(određeno vreme-menja doktora urgentne medicine)

 

Stomatolozi u službi za stomatološku zdravstvenu zaštitu 

1. Dr Rade Savić - specijalista opšte stomatologije - izabrani lekar-deca

 

Doktori koji rade u Zdravstvenoj ambulanti Još.Banja kao izabrani lekari

1. Dr Miljana Milanović-doktor medicine-izabrani lekar


Doktori koji rade u Zdravstvenoj ambulanti Brvenik 

1. Marija Bošković – doktor medicine(određeno vreme menja izabranog lekara)

 

Doktori koji su na specijalističkim studijama

 

Specijalizacija opšte medicine

1. Dr Biljana Marinković - doktor medicine

Specijalizacija interne medicine

1. Dr Veljko Andrić - doktor medicine

Specijalizacija pedijatrije

1. Dr Jasna Andrić - doktor medicine

Specijalizacija ginekologije i akušerstva

1.Dr Branko Andrić-doktor medicine

Specijalizacija dermatovenerologije

1. Dr Jelena Veselinović - doktor medicine


Miruje radni odnos po odluci Vlade RS - imenovao lice 

1. Dr Bojan Milovanović - specijalista urgentne medicine