Navigacija: Početak O Nama

Dom Zdravlja - Raška

O Nama

El. pošta Štampa PDF

OVAKO JE SVE POČELO:

Razvoj zdravstvene službe na ovom području ima bogatu tradiciju. Počinje iz davnina, još od stvaranja prve srpske bolnice u Manastiru Studenica u  dvanaestom veku, koja je nosila naziv "Sveti duh". Sava Nemanjić je u okviru bolnice odvojio odeljenje za duševne od odeljenja za telesne bolesnike. Prvi vodovod i kanalizacija izgrađeni su u Manastiru Studenica 1196 godine, što svedoči o visokom higijenskom nivou u ondašnjem periodu.


NEŠTO KASNIJE:

15.februara 1953.giodine Odlukom NOO sreza studeničkog br 1452 osnovan je Dom zdravlja u Raški i počeo sa radom pod nazivom Dom narodnog zdravlja Raška. Prilikom osnivanja u njegov sastav su ušle sve  zdravstvene ustaniove u srezu studeničkom.Registrovan je u Okružnom privrednom sudu u Kragujevcu pod br 84/71 27.oktobra 1971 godine pod nazivom Dom zdravlaja Raška.Kao samostalna zdravstvena ustanova obavljao je svoju delatnost do 20.08.1990 godine kada je usled promena u organizovanju zdravstvenih ustanova na području opština Kraljevo,Raška i Vrnjačka Banja uključen u sastav Zdravstvenog centra "Studenica" u Kraljevu i to kao organizaciona jedinica

12.decembra 1997 godine  Vlada Republike Srbije  na osnovu Zakona  o zdravstvenoj zaštiti i Uredbe o planu mreže zdravstvenih ustanova donosi  Odluku o osnivanju Doma zdravlja Raška br.05 022-4649-97(Sl.glasnik RS br 58/97). Od 12.12.1997 godine Dom zdravlja posluje ponovo kao samostalna zdravstvena ustanova sa svojstvom pravnog lica sa potpunom odgovornošću.

A SADA:

Dom zdravlja Raška sada posluje kao samostalna zdravstvena ustanova sa svojstvom pravnog lica sa potpunom odgovornošću. Dom zdravlja Raška obavlja delatnost iz oblasti primarne zdravstvene zaštite.

Prioritet u radu  doma zdravlja je očuvanje i unapređenje zdravlja stanovništva opštine Raška koja broji oko 27.000 stanovnika. U obavljanju svoje delatnosti pruža preventivne, dijagnostčke, terapeutske i rehabilitacione zdravstvene usluge iz sledećih oblasti zdravstvene zaštite odnosno specijalnosti: zdravstvenog vaspitanja, opšte medicine, zdravstvene zaštite žena, zdravstvene zaštite dece, polivalentne patronaže, stomatološke zdravstvene zaštite, labaratorijske dijagnostike, radiološke i ultrazvučne dijagnostike, kućnog lečenja i zdravstvene nege, hitne medicinske pomoći, zdravstvene zaštite radnika fizikalne medicine i rehabilitacije, neuropsihijatrije, interne medicine i oftalmologije.

Organi upravljanja su:

1. Upravni odbor  koga imenuje i razrešava Skupština opštine Raška u skladu sa Zakonom
2. Nadzorni odbor koga imenuje i razrešava Skupština opštine Raška u skladu sa Zakonom
3. Direktor koga imenuje i razrešava Upravni odbor u skladu sa Zakonom

Dom zdravlja Raška ima 141 zaposlenih od kojih 48 ima  visoku stručnu spremu.